Szindikátusi program

Szindikátusi program

Cél: Szeretnénk elérni, és reményeink szerint meg is fogjuk valósítani, hogy példaértékű tevékenységünkkel egy tervezett és tartalmában jól működő szindikátusi kapcsolatrendszeren keresztül a felek részére az előrelépés lehetősége biztosított legyen a labdarúgó piacon.

Szindikátusi kapcsolatrendszer

Cél: Közös gondolkodáson alapuló, közös célrendszer érdekében tevékenykedő, kiemelten a gyerekek fejlődését szem előtt tartó, szerződésekben megfogalmazott elvek mentén működő kapcsolatrendszer kimunkálása.

Közös célként határozható meg:

 • a létrejövő együttműködés a résztvevő felek céljainak a várt közös előnyök érdekében jön létre
 • felek a kapcsolatokban egyenrangú partnerként vesznek részt
 • a partnerek megőrzik önállóságukat, döntéseikben nem korlátozottak
 • kapcsolatok részleteit szerződésbe foglalják, ami várhatóan minden résztvevővel más és más tartalmú lesz
 • azon dolgoznak, hogy a tartalmas működés további partner igényeket generáljon
 • a partnerkapcsolatok elmélyítése a résztvevők saját döntésén múlik
 • közös lobbi erő és érdekképviselet

A Vasas Kubala Akadémia helye a rendszerben

Akadémiánk jól felfogott érdeke, hogy a játékosállománya minőségi szinten komoly értéket képviseljen. Ennek érdekében olyan kapcsolati rendszer kiépítését célozza meg, amelyben a résztvevő partnerek ezt a törekvését segítik, céljaikkal összeegyeztethetőnek tarják, természetesen közös célok megtalálása mellett.

Kikkel keressük a kapcsolatokat?

 • akik szakmaiságon alapuló együttműködést várunk, ami mindkét fél számára lehetőségeket kínál
 • akikkel közös érdekek mentén tudunk dolgozni
 • ahol megfelelő számú gyerek van
 • fontos a szakmai igényesség, a szakmai filozófia adaptálása
 • megfelelő infrastruktúra van
 • megvannak a jövőbeni tervek, lehetőségek
 • átláthatóan működnek

Mit adunk:

 • szakmaiságon alapuló partnerséget
 • a Vasas Kubala Akadémia játékfilozófiájának megismerését
 • igény szerinti szakmai segítséget
 • rendszerből kiszoruló játékosok oda-vissza transzferálását, a rendszeren belüli előmenetel lehetőségét
 • igény és lehetőség szerint megfelelt játékosok átirányítását a felnőtt csapatokhoz
 • rendszeres közös szakmai napokon, továbbképzéseken való részvételt
 • kiemelt kapcsolattartást
 • folyamatos konzultációkat
 • közös kommunikációt, partnerként való megjelenést (weboldal)
 • rendezvényekre és tornákra való meghívást és részvételt
 • tehetségek edzéseken való részvételét, próbajáték lehetőségét
 • felméréseket

Mit várunk:

 • szakmaiságon alapuló együttműködést
 • bemutatkozási lehetőséget az Akadémia részére
 • eseményekről, programokról való tájékoztatást
 • edzések és mérkőzések látogatási lehetőségét, érdemi tájékoztatást a tehetségekről
 • válogatás, kiválasztás biztosítását
 • kooperációt versenyeztetésben (pl. tornameghívások)
 • a tehetségek edzéseken, próbajátékon való részvételének biztosítását
 • szakmai napokon való részvételt az aktuális csapatok részére
 • edzők közötti érdemi kapcsolatok kialakítását

Tabella

VASAS KUBALA AKADÉMIA TV

Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)

H-1139 BudapestFáy utca 58.

Telefon: +3620/378-48-80

E-mail: info@vkla.hu